website templates


Buren we zijn er

ingrediënten voor het maken van
een wijkring

We werken aan nieuwe vormen voor mensen in de marge om te wonen, gezien en gekend te zijn in de wijk.

Inclusie in actie. Het komt volledig door en met de mensen in de wijk.

Ja, je wilt op jezelf wonen. Onafhankelijk zijn.

Niet meer in de besloten beschermde omgeving van groep of familie. Maar dan?

Hoe ontmoet je mensen, hoe hoor je er écht bij? 

Vaak ruilen mensen de eenzaamheid van het instituut voor de eenzaamheid in de samenleving. 

Met Buren! WeZijnEr brengen we mensen uit dezelfde buurt met elkaar in contact. We organiseren filmavondjes, kookavonden met de buurt en trekken we erop uit om wat bij te dragen aan de buurt.

Zo wordt het allemaal meer eigen en vertrouwd en word je als persoon gezien en niet als cliënt.

buren we zijn er!

Asset Based Community Development (ABCD)

Bij ABCD draait het voornamelijk om de talenten en gaven van bewoners in de wijk.

Beleid richt zich meestal op tekortkomingen -daar moet wat aan gedaan worden!- maar buurten draaien op inzet, betrokkenheid en creativiteit van de mensen, winkels en organisaties die er zijn.John McKnight legt in zijn benadering  -en wij dus ook- vooral het accent op die bewoners die nogal makkelijk over het hoofd gezien worden; mensen met zogenaamde ‚beperkingen’ en die een stevig bestanddeel in de samenhang van een buurt kunnen vormen. Hun bijdragen (assets) dienen benut te worden of geactiveerd.

Kwartiermaken

Kwartiermaken. Daarvoor moet je bij Doortje Kal zijn.

Haar grote leerling Evelien van der Niet heeft in ons project stevig kwartier gemaakt.Het lijkt in veel opzichten op ABCD maar bij Kwartiermaken gaat de professional stevig aan de slag om de mooie idealen van ABCD ook tastbaar en praktisch te maken. 

Door sterk zichtbaar te zijn in de buurt, neem je de ‚mens van goede wil’ op sleeptouw en introduceer je en passant de verborgen talenten bij de deelnemers aan de Wijkring. Het maken van de Lanterfantenkrant in Utrecht, het Happy filmpje in Nijmegen en de zwervende Smoothy girls in Amsterdam zijn mooie voorbeelden.

Social Role Valorization

Social Role Valorization, opnieuw een import uit de VS kortweg SRV.

De bepalende theorie van Wolf Wolfensberger en zijn zeer vele navolgers heeft heden ten dage nog niets aan kracht ingeboet. Sterker, de moderne tijd schreeuwt om kennis en toepassing van SRV. 


Door mensen voortdurend als kinderlijk/anders/kwetsbaar/onkenbaar af te beelden of te introduceren roep je (on)bewust buitensluiting op.

Soms met de beste intenties - het opwekken van empathie - maar vaak ook om er zelf als professional beter uit te zien.

Ook in de media zie je dit effect wel terug. SRV laat zien dat dit mensen uiteindelijk in gevaar brengt en pleit voor een positieve en krachtige (beelden)taal.

Liever geen knuffelmongool maar iemand die normaal betaald en gewaardeerd werk doet.

Keyring

Keyring, in Groot Brittanie erg populair en snel groeiend sinds begin 90er jaren.

Een simpel concept: ca. 8 mensen (kwetsbaar om uiteenlopende redenen) op loopafstand van elkaar en daar een vrijwilliger bij die zorgt voor het contact onderling en met de buurt. 

Op iets meer afstand een professioneel persoon die geraadpleegd kan worden en ook mee verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van eenieder. 

Het zorgt er voor dat mensen werkelijk onafhankelijk (van de zorg) blijven en niet vereenzamen. Wil je niet opgenomen worden in de ‚eigen’ gemeenschap van de zorginstelling, maar is werkelijke zelfstandigheid ook een grote opgave, dan is dit een ideale vorm. Binnen WeZijnEr (Wijkringen) is dit ons vertrekpunt.

Person Centered Planning (PTP)

Gewoon Toekomstplanning in Nederland is een voornaam ingrediënt.

Ooit bedacht in Amerika/Canada is het nu een niet meer weg te denken strategie.Wil je weten wat je wilt, dan moet je eerst weten wie je bent en wie je vrienden zijn die je willen helpen. In plaats van het stellen van een (zakelijke) diagnose gaan we met elkaar op weg om uit te vinden wie je werkelijk bent.

We praten over je geschiedenis om patronen en voorkeuren te ontdekken en pellen stukje bij beetje onpraktische labels en vooroordelen af. Zo ontstaat een gezamenlijk idee over wie je bent en een beeld van waar we naar toe werken. Voor veel mensen is dit een oprechte eye-opener en uitnodiging om samen creatief naar andere oplossingen te zoeken.

INCLUSION
de toekomst

contact:

Mail: erwin@stichtingdetoekomst.nl
Tel:  +31 (0)6 50657694 


Algemene voorwaarden
Privacy

Nieuwsbrief

Ontvang updates


Social